Kyrkslätt tar emot 200 ukrainska flyktingar  — inkvarteras i Masaby från i dag

Migrationsverket har beslutat att grunda fyra nya flyktingförläggningar. En av dem är i Kyrkslätt och verksamheten inleds redan i dag. 

Flyktingarna från Ukraina har varit många
Jonathan Fagerholmjonathan.fagerholm@ksfmedia.fi
01.07.2022 13:40 UPPDATERAD 01.07.2022 14:34
Kriget i Ukraina har orsakat ökad ström av flyktingar till Finland. På grund av detta kommer Kyrkslätt att ta emot 200 ukrainare. Inkvarteringen sköts av företaget Babando Oy. 
– De 200 ukrainska flyktingarna kommer inte att inkvarteras i en stor förläggning. I stället kommer det de att bo i mindre grupper på flera olika ställen, berättar Daniel Rahman, vd för Babando. 
Till exempel kommer hyreslägenheter i Masaby att användas. Det här motsvarar migrationsverkets linje, där strategin är att fokusera på inkvartering i bostäder framom stora förläggningar. Det innebär att verket hyr bostäder, oftast av fastighetsbolag eller kommunala hyresbolag, i stället för stora byggnader för massinkvartering. De tjänster som flyktingförläggningen erbjuder ordnas i separata lokaler. Hit hör social- och hälsovård, hantering av mottagningspenningen och ansökningar. Också de som bor privat har rätt till de här tjänsterna.

ANDRA LÄSER