Svenskspråkiga barn måste få gå i svenska skolor

Taxell hade rätt för trettio år sedan. Han har rätt än i dag, i synnerhet i fråga om vårt skolsystem.

19.06.2018 06:10
Redaktör Niclas Erlin gjorde en viktig insats när han för en tid sedan (VN 20.3) påminde läsarna om att den taxellska paradoxen, det vill säga iakttagelsen att tvåspråkiga (svensk-finska) lösningar tenderar att utvecklas till enspråkigt finska lösningar, inte är förlegad och urmodig, såsom det ofta numera påstås i offentligheten, utan innehåller en sanning som kan verifieras nästan dagligen i vårt land.
Det märkliga är att det i den offentliga diskussionen om tvåspråkighet ofta hörs åsikter som påstås vara grundade på fakta, men som egentligen visar sig vara lösa antaganden. Den taxellska paradoxen diskuterades för några månader sedan i ”Slaget efter tolv” i Radio Vega av inhemska experter, bland annat en akademisk tvåspråkighetsforskare. I den diskussionen påstods att situationen i Baskien stöder idén att tvåspråkiga skolor leder till tvåspråkighet bland eleverna. Men om man läser tankesmedjan Magmas rapport från Baskien finner man att detta över huvud taget inte stämmer. En av diskussionsdeltagarna, en finlandssvensk som arbetade vid ett franskt universitet och verkade ha ett vidare synsätt stödde den taxellska paradoxen helt och fullt.
År 2013 rapporterades i Medborgarbladet – Svenska folkpartiets tidskrift – att ett experiment med en samisk-finsk skola i Utsjoki misslyckats. Eleverna i den tvåspråkiga skolan började alla tala finska, medan de elever som gick i de samiska skolorna bevarade sitt modersmål och lärde sig finska utanför skolan.
För något över en månad sedan (VN 1.5) ingick ett reportage från Sjundeå, där svenska och finska barn på grund av utrymmesbrist delat skolbyggnader under skoldagen. Flera lärare observerade att de svenska barnens svenska blivit sämre under den tid detta pågått på grund av att umgängesspråket blivit finska.
För att svenskan skall kunna fortleva i vårt land måste barnen få tillbringa skoldagen i helsvensk omgivning, där modersmålets alla domäner får utrymme och används aktivt. Tvåspråkiga skolor och skolcenter undergräver svenskans överlevnad i Finland. Detta är inte fördom utan fakta. Taxell hade rätt för trettio år sedan. Han har rätt än i dag, i synnerhet i fråga om vårt skolsystem.

Lars Malmberg

Ingå