Fiskarsbaserade konstnären Ulrika Ferm blir residenskonstnär i Vasa

Konstnären Ulrika Ferm, som skriver konstkritik för Västra Nyland, blir residenskonstnär i Pro Artibus konstnärsresidens i Vasa i augusti.

Ulrika Ferm blir residenskonstnär i Vasa i augusti. 
23.03.2023 17:06 UPPDATERAD 29.03.2023 13:17
– Residenset i Vasa är väldigt unikt och Lena Séraphins period har varit en givande pilot där den konstnärliga forskningen har varit central. I den första öppna ansökningsronden valdes Ulrika Ferm till andra residenskonstnär. Ferms mångsidiga konstnärliga portfolio och hennes gedigna bakgrund inom pedagogik, ur olika synvinklar, väckte de sakkunnigas intresse. Ferm har i sina tidigare tjänster arbetat mycket med forskning inom bildkonst och det blir således en naturlig fortsättning på Séraphins residenstid,   säger Pro Artibus vd Mikaela Lostedt.
Ulrika Ferm är bildkonstnär, bosatt i Fiskars, vars praktik baserar sig på forskning som tacklar historiska och sociopolitiska ämnen där resultatet är en kombination av dokumentär fakta och poetisk eller personlig fiktion. Hon arbetar med en mångfald medium som teckning, fotografi, rörlig bild, installation och performance. Hennes senaste utställningar och verk under arbete har vädret som gemensam nämnare. Den här konstnärliga processen kommer att fortsätta under residensperioden i Vasa.
– Vädret kan samtidigt betraktas som både konkret och immateriellt fenomen. I kombination med vädrets allmängiltighet och omnipotens kan det kanske beskrivas med termen hyperobjekt som Timothy Morton myntat. Hyperobjekt är en modell för att kunna förstå fenomen i vår globala samtid vilkas temporala och geografiska utsträckning inte låter sig inskränkas till traditionella termer eller kategorier. Vädret sett som ett hyperobjekt möjliggör flera perspektiv vilka bildas i kontaktytan mellan det allmängiltiga och det personliga, mellan vardag och politik, samt konsten och livet, säger Ferm.

Mångsidig karriär

Ulrika Ferm utexaminerades 1998 från Konstindustriella Högskolans bildkonstprogram med betoning på konstteori och 2001 från Hochschule der Kunste, Berlin. Hon var med och grundade Platform i Vasa och har även varit verksam som kurator och skribent.
Ferm har mottagit talrika stipendier och priser samt finns representerad i många finländska samlingar. Hon utnämndes 2002 till årets unga konstnär. Mellan åren 2013 och 2020 var hon professor för plats- och situationsspecifik konst på Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors. Sedan slutet av år 2022 har Ferm också skrivit konstkritik för Västra Nyland

Konst och utbildning

Konstnärsresidenset i Vasa är ett samarbete mellan stiftelsen Pro Artibus och lärarutbildningen vid Åbo Akademi. Programmet strävar till att fortsatt föra in samtidskonstens element och språk i undervisningen i ämnet bildkonst.
– Residenskonstnärsprojektet har varit mycket vitaliserande för bildkonstämnet i klasslärarutbildningen. Läroplansgrunderna framhäver samtidskonst i bildkonstundervisningen i åk 1-6, och där är det oftast klasslärare som ansvarar för undervisningen, säger professor Ria Heilä-Ylikallio vid Fakulteten Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
– Att residenskonstnären finns i Academill och kommunicerar sin konst med klasslärarstuderande, ger dessa en unik möjlighet att levandegöra bildkonstundervisningen. Residenskonstnär Lena Séraphin har också bidragit till forskningen genom att hennes residensperiod sammanföll med hennes post doc-period.

ANDRA LÄSER