I Raseborg formas Finlands framtida skogsbruk – här lär Johnny Sved upp blivande skogsexperter

I Raseborg utbildar Yrkeshögskolan Novia blivande skogsbruksingenjörer som ska fungera som rådgivare för myndigheter och privata skogsägare i Finland i framtiden och föra skogsbruket mot ett hållbarare håll. Både kalhyggen och kontinuerligt skogsbruk behövs, tycker man vid Novia.

Johnny Sved är utbildningsledare för bioekonomi och lektor i skogsbruk Novia.
Vi står på en bit av den runt tusen hektar statsägda skogsmarken i Raseborg som i över hundra år förvaltats av Yrkeshögskolan Novia. Här lär sig blivande skogsbruksingenjörer om olika skogsbruksmetoder som ska föregå som exempel för bland annat Finlands 300 000 privata skogsägare.

ANDRA LÄSER