105 väglag får kommunalt stöd – se vart de största bidragen går

105 av 124 väglag för enskilda vägar får kommunalt understöd. Vägbidrag beviljas alla väglag som sökte om det.

Den största enskilda summan, knappt 5 000 euro, beviljas väglaget i Lågnäs för det 7,8 kilometer långa vägavsnitt väglaget ansvarar för. Fagervik-Ramsjö-Bastuholm-Halkvik väglag får nästan 4 000 euro och Degerby östra väglag får 3 415 euro. Nästan 3 000 euro betalas också till Wassböle-Lilltötar väglag, Degerö väglag och Innabäck-Ström väglag.

Om tekniska nämnden godkänner fördelningen av vägpengarna vid sitt möte på tisdag delar Ingå ut totalt 105 000 euro för förbättringsprojekt av enskilda vägar. Utbetalningarna görs inom december.

Mer läsning