Dags att kavla upp ärmarna för kustbanan

Nylands förbund presenterade i förra veckan en ny utredning om hur rälstrafiken ska utvecklas längs med kustbanan.

Själva utredningen har gjorts enligt den respons regionens kommuner och ansvariga myndigheter gett. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Oftast brukar rapporter angående kustbanan inte lyfta fram några som helst positiva sidor av utvecklandet av banan. Den här rapporten är ändå ett undantag. I rapporten ser man det som en realistisk möjlighet att utveckla direkt tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors efter att Hangö-Hyvingebanan elektrifierats. Kapaciteten, det vill säga mängden avgående tåg, kan öka betydligt efter att Esbo-stadsbanan förverkligats. Därtill ser man det som en realistisk möjlighet att öppna Ingå station.
Det som väcker frågor är tanken om att stänga perrongerna vid Skogby och Sandö. Det här är alltså bara förslag i en rapport och jag hoppas att den regionala kustbanegruppen jobbar för att inga perronger läggs ned. Tvärtom måste vi se på helheten och se till att det finns förbindelser som gör tågtrafiken möjlig för så många som möjligt.
I rapporten talar man också om förverkligandet av den så kallade nya Åbobanan. I ärlighetens namn måste jag säga att i de här ekonomiska tiderna nog är svårt för någon regering att förverkliga ett helt nytt spår som skulle konkurrera med ett befintligt spår. Nyttan blir också ifrågasatt med tanke på kostnaderna och miljöskadan den nya banan skulle förorsaka.
Nu gäller det för regionen att jobba! Den regionala kustbanegruppen har sitt möte nu på torsdag. Jag hoppas man kan komma överens om en delegation som kan inleda förhandlingar med statliga myndigheter och HRT om de utvecklingsplaner som finns uppräknade i rapporten. I Ingå kommer vi att diskutera rapporten ännu i maj på kommunstyrelsens möte. Jag hoppas att vi kan föra en strategisk diskussion i kommunen om vilken effekt en tågförbindelse skulle ha till exempel på bostadspolitiken.
Ingå hamn kom också nyss med i det så kallade europeiska TEN-T -nätet vilket är ett nätverk för betydelsefull infrastruktur som EU prioriterar också ur ett finansieringsperspektiv. Samtidigt är Ingå enligt medieuppgifter en möjlig placeringsort för LNG-gasterminal-fartyget som ska placeras i Finland. Kustbanans närhet och Ingå hamns utvecklingsplaner öppnar också frågan om behovet av ett stickspår ner till hamnen. Nylands förbunds rapport är begränsad enbart till passagerartrafik och tar inte ställning till ett stickspår.
Utvecklandet av kustbanan är en central fråga för hela regionen. Vi måste tillsammans se till att vi kan se ett direkttåg mellan Hangö och Helsingfors. Det skulle öppna helt nya utvecklingsmöjligheter för regionen och stärka vår livskraft.

Henrik Wickström

SFP:s viceordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Ingå

ANDRA LÄSER