Mycket information om miljö och jordbruk utlovas i Karis och i Snappertuna

Den som är intresserad av miljö- och jordbruksfrågor har mycket att se fram emot inom kort. En fältdag med information om precisionsgödsling och tvåstegsdiken utlovas – och dessutom bjuds det på en gipsspridningsshow.

I september 2019 spreds kalk på en av Johnny Wickströms åkrar i Snappertuna inom ramen för projekt Raseborgs å. Nu på lördag bjuder NTM-centralen in till en gipsspridningsshow i Karis.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
19.09.2022 13:00 UPPDATERAD 20.09.2022 07:25
Lördagen den 24 september ordnas en gipsspridningsshow på Skriks gård i Karis. Showen genomförs inom ramen för Kipsi-projektet som koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen. Veckan därpå, tisdagen den 27 september, ordnas så en fältdag på Fagernäs gård i Snappertuna. Fältdagen är ett samarbete mellan projekt Raseborgs å och Västra Nylands vatten och miljö.
– Vi bjuder alla som har möjlighet att delta i båda evenemangen, säger Lumme-projektets koordinator Henna Björkqvist vid Västra Nylands vatten och miljö, Luvy. 
Luvys projekt Lumme verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket och följer också upp restaureringsåtgärdernas effekt.

ANDRA LÄSER