1 250 raseborgare tyckte till om trafiken – hög hastighet ett problem

Enkätundersökning. De höga hastigheterna är den största orsaken till olyckorna och också det största orosmomentet. Det kom fram i enkäten om trafiksäkerheten i Raseborg. Bild: Mostphotos

De höga hastigheterna är den största orsaken till olyckorna och också det största orosmomentet. Det kom fram i enkäten om trafiksäkerheten i Raseborg.

Antalet olyckor bland 15–24-åriga raseborgare är stor, speciellt olyckor med mopeder och motorcyklar bland de yngsta i åldersgruppen är vanliga. Hela 33 procent av alla olycksoffer hör till den här åldersgruppen, samtidigt som den bara utgör 10 procent av befolkningen. Rent nationellt är det här avvikande.

Raseborgs stads gatuchef Piia Nordström tycker det här är oroväckande och har en förhoppning om att trafiksäkerheten skulle tas upp mera i skolorna för att förebygga olyckor.

– Det här borde inte bara tas upp i grundskolan, utan också i gymnasier och vid yrkesskolor, säger hon.

För höga hastigheter i olika omgivningar och nonchalant körstil i tätorts- och korsningsområden lyfts fram som ett problem.

Piia Nordström konstaterar ändå att det till största delen handlar om individproblem:

– Hög hastighet och en nonchalant attityd i trafiken är en riskabel kombination, säger hon.

Arbetsgrupp vill sänka hastigheterna

Riksväg 25:s otrygga korsningar och det ökade antalet älgdjursolyckor är ett annat orosmoment. Hangö–Hyvinge-banans plankorsningar syns också i olycksstatistiken.

Trafikolyckorna i Raseborg kostar 3,3 miljoner euro per år för samhället. Kostnader kommer från social- och hälsovården.

En arbetsgrupp jobbar nu vidare med trafiksäkerhetsfrågor utifrån de svar som kom fram i enkäten.

– Vi kommer att föreslå sänkta hastigheter i tätorts- och korsningsområden. Hastigheten är avgörande i olyckssituationer, säger Piia Nordström.

Raseborgs stad gjorde enkäten vintern 2019. Enkäten gav 1 250 svar.