Översyn av trafiken i Ekenäs behövs

30 euros parkeringsböter syns ingenstans i statens bottenlösa kassa, men de lämnar ett tråkigt minne av vår sommarstad.

02.08.2019 05:57
Jag håller helt med Anita Sarén och Georg Lång (VN 26.7). Personligen har jag flera år, både som polis och förtroendevald, lyft fram parkeringen i Ekenäs. Redan nu är parkeringsproblemet stort. Varje sommardag ser man tiotals bilar som enligt trafikmärkena är felparkerade. Enligt min mening är de flesta av dessa inte till något hinder för övrig trafik. Nu och då ser man bilar som har fått ett 30 euros parkeringsbot av polisen. Till exempel på lördagen, under Lasse Näsman Cup i Stallörsparken, stod cirka 20 bilar i tur och ordning (säkert tresiffrigt antal under hela dagen) längs alléns högra sida. De var inte i vägen för någon och de hindrade inte övrig trafik att köra mellan de parkerade personbilarna (till parkeringen vid siminrättningen). På kvällskvisten såg jag att polisen hade gjort sitt jobb och gett parkeringsböter till de bilister som ännu då hade bilarna felparkerade.
Dessa 30 euros böter syns ingenstans i statens bottenlösa kassa, men de lämnar ett tråkigt minne av vår sommarstad. En sak som kunde åtgärdas rätt enkelt från stadens sida, om den rätta viljan finns.
Det jag är helt övertygad om att parkeringen bör få mera plats i planeringen för det är a och o för stadens turism. Att ordna en enkät för raseborgarna för att få reda hur vi vill ha det med trafiken i detta område tycker jag är helt onödigt. Det är ju ytterst få ortsbor som söker efter parkering i hamnområdet.
Det är nu som man från stadens sida bör se över hur man vill ha det, så att trafiken löper och att det finns utrymme för flera. Man bör våga vara modig att göra några gatuavsnitt enkelriktade och så vidare. Det är ju klart att också det möter på mothugg om någons bilfärd till matbutiken blir 100 meter längre. Våga chansa!

Mats Lagerstam,

Ekenäs

ANDRA LÄSER