Insändare: Korrekta fakta behövs i diskussionen om Yle

23.12.2022 13:03 UPPDATERAD 31.12.2022 12:06
Sture Fjäder delar i sin insändare i Västra Nyland (20.12) sina tankar kring Samlingspartiets alternativa budget och förslaget att skära ner Yles budget med 124 miljoner euro. Fjäder kommer dessvärre med en rad felaktiga påståenden, bland annat då han påstår att Yles finansiering, genom Yleskatten, skulle uppgå till 600 miljoner euro år 2023. Den korrekta summan beräknas vara cirka 523 miljoner euro.
Det blir även snedvridet att jämföra Yles verksamhet, med en omfattande tv-, radio- och webbproduktion, med svenska SVT som enbart producerar innehåll för tv och webb. Slår man samman budgeten för Sveriges tre public service-bolag; Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är den totala summan ungefär 8,5 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 820 miljoner euro. Yles budget ligger på medelnivå i jämförelse med övriga europeiska public service.
Vidare menar Fjäder att det är Yles styrelse som beslutar om Yles programutbud. För Yles innehåll ansvarar de ansvariga redaktörerna, inte Yles styrelse.
När det gäller Fjäders åsikt om att Yle gott och väl kan stryka sitt kommersiella innehåll vill jag understryka att Yles uppdrag och utbud baserar sig på Ylelagen. Enligt Ylelagen ska Yle erbjuda ett omfattande public service-utbud till alla på lika villkor. Innehållsutbudet baserar sig alltid på medborgarnas behov.
Man får kritisera Yle och de programprioriteringar vi gör. Men när Yle diskuteras behöver de uppgifter och påståenden som delas med allmänheten vara korrekta.
Jere Nurminen, direktör, kommunikation och varumärke, Yle

ANDRA LÄSER