Raseborg kräver fem elever för modersmålsundervisning i främmande språk

Raseborg uppdaterar principerna för så kallad hemspråksundervisning. I dagsläget ges undervisning i arabiska till en grupp elever i Hakarinne skola och till en grupp i Kiilan koulu. Undervisningen är avgiftsfri för familjerna.

Raseborg uppdaterar principerna för hur så kallad hemspråksundervisning ska ordnas. Det handlar om modersmålundervisning för barn vars modersmål inte är finska eller svenska.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
15.03.2023 13:25 UPPDATERAD 15.03.2023 13:46
Bildningsnämnden i Raseborg har beslutat uppdatera stadens principer för hur undervisning i det egna modersmålet ska ordnas för barn vars modersmål inte är finska eller svenska. 
För att undervisning ska ordnas krävs att minst fem elever anmäler sig till en grupp i samma språk. Anmälan sker under vårterminen i maj. Ett annat villkor är att en lärare, ett undervisningsutrymme och en tid kan ordnas för gruppen. 
Raseborgs stad står inte för transportkostnader till och från undervisningen. Om det är oskäligt svårt att ta sig till platsen för undervisningen kan man delta hemifrån via distansförbindelse.

ANDRA LÄSER