Rekryttiden optimal för vaccinering

När de nya rekryterna inom Försvarsmakten rycker in i januari kommer de att vaccineras under de två första veckorna.

När de nya rekryterna inom Försvarsmakten rycker in i januari kommer de att vaccineras under de två första veckorna.
De erbjuds fyra vaccin. Tdap-vaccinet ges mot stelkramp, difteri och kikhosta. Utöver det ges ett vaccin mot meningokocker, ett mot säsongsinfluensa och MPR-vaccinet mot mässling.