Inger Damlin: "Lärare ska undervisa – inte agera poliser"

Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin jobbade själv i en skola en månad före coronaepidemin bröt ut. – Det är en helt annan verklighet som råder i skolorna i dag, en verklighet som är svår att förstå utifrån, säger hon.

Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin hoppas på en öppen samhällsdiskussion om lärarnas situation och ork.
Det är både alarmerande och oroväckande att rentav 6 av 10 lärare har övervägt att byta bransch, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin.
Undervisningssektorns Fackorganisation publicerade i måndags en undersökning där 57 procent av lärarna övervägt ett branschbyte under det senaste året. I våras var motsvarande andel omkring en tredjedel.
Enligt Damlin har belastningen på lärarna ökat drastiskt under coronaepidemin. Hon säger att lärarnas ansvarsområden hela tiden växer och det är länge sedan de kunnat fokusera på undervisningen.
– Illamåendet bland de unga har ökat i alarmerande takt under epidemin. Lärare kan inte bara ignorera det och säga "jag är här för att undervisa".
Damlin jobbade själv i en skola ännu en månad före coronaepidemin bröt ut.
– Vi har nu med förbundet rest runt till en del skolor och det är en helt annan verklighet som råder där i dag, en verklighet som är svår att förstå utifrån, säger hon.
Undervisningsminister Li Andersson.

Samhällsdiskussion behövs

Undervisningsminister Li Andersson (VF) kommenterade undersökningsresultaten för MTV i tisdags.
Andersson sade då att lärare varit i kontakt med henne för att de upplevt att de i dag är såväl lärare som socialarbetare, ungdomsarbetare, poliser och psykologer.
– Det stämmer precis. Jag är mycket glad att ministern lyfter frågan för hon ser och förstår, men tyvärr gäller detsamma inte för samhället utanför. Och det är väldigt svårt att förstå om man inte sett det själv, säger Damlin.
Steg ett är enligt henne att man vågar börja diskutera problemet öppet för att finna lösningar på problemen. Utan en öppen och aktiv samhällsdiskussion kommer ingen förändring att ske, säger hon.
– Vi kan bara inte fnysa åt siffrorna, tänka att de inte berör oss och gå vidare. Att lärare och elever mår som de mår kommer att ha allvarliga följder för framtiden.
Men enbart en diskussion räcker inte. Förbundet anser också att det första som måste ske konkret är att garantera att stödtjänsterna utanför skolan fungerar.
– Lärare ska undervisa, inte agera poliser, psykologer eller ungdomsarbetare, säger Damlin.
Dessutom anser förbundet bland annat att gruppstorlekarna i skolorna måste bli mindre, och att det måste garanteras tillräckliga resurser för ledningen i skolorna.
– Genom tillräckliga resurser kan rektorerna få vara rektorer och stödja lärarna i deras dagliga arbete.

ANDRA LÄSER