Finland slår rekord i invandring – så många har sökt tillfälligt skydd i år

Över 36 0000 ukrainare har nu sökt tillfälligt skydd i Finland i år. Det betyder att landet har tagit emot fler invandrare än till och med året 2015, då över 32 000 asylsökande kom till Finland.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
26.08.2022 06:53 UPPDATERAD 26.08.2022 07:29
Den 21 augusti hade det lämnats in 36 652 ansökningar om tillfälligt skydd, merparten av dem av ukrainska medborgare. Migrationsverket har fattat beslut om över 35 000 ansökningar. 
– Antalet ansökningar per vecka har varierat mellan under 700 och 1 400, och i genomsnitt lämnas det in cirka 4 500 ansökningar per månad, säger direktören för Migrationsverkets asylenhet Antti Lehtinen.
Nästan alla beslut om tillfälligt skydd är positiva. Det har även fattats några negativa beslut. De sökande som fått avslag har varit medborgare i något annat land än Ukraina. Dessutom har ett litet antal ansökningar förfallit då den sökande har återkallat sin ansökan.
För närvarande tar det cirka en vecka att få ett beslut om tillfälligt skydd, om det är fråga om ett typiskt fall som inte kräver ytterligare utredningar. Man får dock börja arbeta genast efter att polisen eller gränsmyndigheten har registrerat ansökan om tillfälligt skydd. De som flytt från Ukraina får en finsk personbeteckning när de beviljas tillfälligt skydd.

Stor andel barn

En betydande del av de personer som söker och får tillfälligt skydd är barn med sina mödrar. Det har också anlänt barn utan vårdnadshavare till Finland. De här barnen har ändå i huvudsak kommit med sina släktingar eller familjebekanta. Sammanlagt cirka en tredjedel av de personer som anländer till Finland är barn.
– De som får tillfälligt skydd har rätt att få sysselsättnings- och integrationsfrämjande tjänster vid arbets- och näringsbyrån. Migrationsverket uppmuntrar dem att aktivt söka sig till dessa tjänster. Barnen får möjlighet att gå i skola i Finland, säger Olli Snellman, resultatområdeschef vid Migrationsverkets enhet för mottagande.

Tillfälligt skydd

I Finland ansöker man om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. Efter detta fattar Migrationsverket ett beslut om tillfälligt skydd.
Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som till följd av Rysslands attack inte kan återvända till Ukraina.
Tillfälligt skydd kan även beviljas sådana statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet som har flytt på grund av Rysslands attack och som vistats lagligen i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
Tillfälligt skydd kan även beviljas familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före Rysslands attack.
De som söker eller får tillfälligt skydd kan få mottagningstjänster från den förläggningen de är registrerade vid. Det gäller t.ex. hälso- och sjukvårdstjänster och socialservice. Förläggningen ger även information samt handledning och rådgivning i olika vardagsfrågor.
Källa: Migrationsverket
Det finns även grupper med särskilda behov bland de personer som flytt från Ukraina till Finland. Till Finland har till exempel anlänt några tiotal äldre personer och personer med minnessjukdom, utvecklingsstörning eller svåra skador, som har behövt tjänster genom vårdenheter utanför förläggningar.

Förläggningar enligt behov

Alla som söker eller får tillfälligt skydd är registrerade som klienter vid en flyktingförläggning, även om de bor i privat inkvartering eller i inkvartering som kommunen erbjuder. Majoriteten av klienterna, cirka 65 procent, bor för närvarande utanför förläggningarna.
För närvarande finns det 77 förläggningar, deras filialer och serviceställen för privat inkvartering samt åtta enheter för minderåriga i FInland. Före Rysslands attack mot Ukraina fanns det 20 förläggningar och sju enheter för minderåriga i Finland. 
– Utgångspunkten är att antalet förläggningar som inrättas och upprätthålls ska motsvara behovet. Inom den närmaste framtiden kan till exempel slutet av säsongsarbetssäsongen öka behovet av inkvartering på förläggningar. Å andra sidan kommer förmodligen sådana personer som nu omfattas av mottagningssystemet och som får tillfälligt skydd att lämna mottagningssystemet och flytta till kommuner i en större omfattning från och med våren 2023, säger Snellman.