Förlängt stopp för båtar under Pojoviksbron

Arbetet med att reparera Pojoviksbron drar ut på tiden. Den västra farleden under bron stängdes helt för båttrafik den första december i fjol.

Pojovikens västra farled, den för stora båtar som kräver att Pojoviksbron öppnas, stängdes i december på grund av att bron repareras. Ursprungligen skulle farleden öppnas igen i början av mars, men nu meddelar NTM-centralen att stängningen förlängs med en vecka till den 13 mars.
– Vi hittade plåtar inne i brons maskinrum som vi inte visste existerade. De var rostiga och måste tas bort för reparation. Plåtarna fanns inte på några ritningar, säger Tinka Arrhenius hos entreprenören Ramboll.
Hon tror att reparationen eventuellt kan bli klar före den 13 mars och bron då också kan öppnas något tidigare.
– Kanske i slutet av vecka 10, om det inte dyker upp nya överraskningar. I övrigt har arbetet förlöpt bra, vi har till och med varit litet före vår tidtabell, säger Tinka Arrhenius.
Broreparationen påbörjades i augusti i fjol. Trots de omfattande arbetena har såväl bilar som fotgängare kunnat använda bron.
Man räknar med att broreparationen i sin helhet är färdig i juli.

ANDRA LÄSER