Degerby Igor jubilerar med kärlek

Kärleken till Porkala är ett av temana i museet Degerby Igors sommarutställning. På lördag firar museet 20-årsjubileum.

Läshörna. Här ska besökare kunna sitta och läsa tidningar och böcker om Porkala.
Porkala–Porkkala with love heter utställningen som presenterar kärlekshistorier i evakueringens kölvatten.
– Det finns hur många exempel som helst på folk som möttes tack vare evakueringen. Dem presenterar vi i utställningen i Rosenberg, säger Lena Selén, primus motor för Igor.
Men kärleken har också tagit sig andra former i Porkala.
– Alla människor har älskat Porkala. De ryska krigsfångarna som var här ville inte åka härifrån, Porkalaborna älskade förstås området och de arrendatorer som kom hit älskade också Porkala och ville inte alls åka hem igen.

Ormarna var ett gissel

En annan nyhet i sommarens Igorutställningar är en presentation av jordbrukets utveckling under 100 år.
– När man ber jordbrukare i Degerby göra något så gör de det med kraft. Jag efterlyste verktyg och fick så många att jag bara kunde använda en bråkdel i utställningen, säger Selén.
Jordbruksredskapen har fått sällskap av en tavla där jordbrukets utveckling presenteras. Tavlan är finurligt illustrerad av Bosse Österberg.
– Det har varit jättesvårt att få fram de väsentliga punkterna i jordbruket under 100 år. Men nu är den här, säger Selén och syftar på tavlan.
Nytt för sommaren är också splitternya ormar, tillverkade av elever i Degerby skola.
– Ormarna var verkligen ett elände här när vi kom tillbaka.

Förnyas bitvis

Utmaningen med att förnya utställningen i Degerby Igor är att museibyggnaden måste vara i skick att ta emot gäster året om. Det betyder att de nya bitarna måste byggas upp i etapper efterhand. En av förnyelserna som dukats upp redan under vintern är ett ryskt tebord.
– Det började med att vi fick fyra tallrikar från ryska Östersjöflottan. Jag började fundera på vad vi kunde kombinera dem med, och då kom jag på idén med tebordet. Det har jag dukat upp redan i februari.

Mauno Koivisto och lottor

Också nyligen bortgången Mauno Koivisto är synlig i Igorutställningen i sommar. Han invigde museet 1997 och besökte det flera gånger. 2012 deltog han i museets 15-årsjubileum. Bildmaterial från besöken finns nu framställda.
Nya dörrar till historien öppnas också av två miniutställningar om krigsfångar och Degerbylottor.
– Jag fick helt fantastiskt bildmaterial, så det är en fin helhet om lottorna. Det är en flicka från Degerby som gifte sig i Sverige, och hennes dotter har sammanställt en bok om vad hennes mamma minns.
"Degerbys prickskytt" skyddskårschefen Valter Östermans diplom- och prissamling finns också till påseende.
– Den är unik för att den är enhetlig och hel. Vi presenterar också hans fru Margit, som genomlevde ett typiskt finländskt kvinnoöde. Hon miste sin man, sina barn och sin gård och blev tvungen att bygga upp ett nytt liv på annan ort.

Svaga historiekunskaper

Lena Selén ser det som väldigt viktigt att Degerby Igor är ett finlandssvenskt fönster ut mot världen.
– 80 procent av våra besökare är finskspråkiga och vet inte ett smack om finladssvenskar. Det förekommer fortfarande ganska ofta att besökare inte vet om att finlandssvenskarna deltog i kriget och bar sin del av bördan. Det är viktigt att vi lyfter upp det.
– Det finns också fortfarande folk som inte vet om att Porkalaområdet har varit utarrenderat. Porkalatunneln, att tågen fick luckor för fönstren när de körde genom Porkala, det känner folk till. Men de vet inte om att området arrenderats och evakuerats.