Varje röst är viktig

Välfärdsområdets fullmäktige representerar hela området men det är klart att varje fullmäktig bäst vet vad som gäller och är viktigt för just den egna kommunen.

Därför är det mycket viktigt att också de små kommunernas röst hörs i välfärdsområdena. Detta förutsätter stor röstningsaktivitet speciellt i de små kommunerna. Enligt vissa valprognoser som baserar sig på kommunalvalets resultat och befolkningsmängden väljs ingen till exempel från Sjundeå till välfärdsområdets fullmäktige.
Välfärdsområdena har dock också många andra påverkningsorgan vilkas medlemmar med stor sannolikhet väljs bland dem som kandiderat i valet. Ju flera röster Sjundeåkandidaterna får desto säkrare är det att någon av dem blir invald åtminstone i någon av dessa nämnder och kommittéer. Nästan alla partier har i Sjundeå en eller flera goda kandidater i valet. Rösta!

Merja Laaksonen

SFP, Sjundeå

ANDRA LÄSER