Inga egna platser för lokalt på Yles webb

Svenska Yle slopar de regionala ingångssidorna på webben. På redaktionerna har man tagit fram idéer om hur man ska kunna göra de lokala nyheterna synliga trots detta.

Svenska Yle kommer att slopa regionernas ingångssidor på webben.
Idén om att slopa de regionala ingångssidorna härstammar från den så kallade Satonen-rapporten som utarbetades av den parlamentariskt tillsatta arbetsgruppen som leddes av Samlingspartisten Arto Satonen.
Motsvarande åtgärd har vidtagits på den finska sidan för en knapp månad sedan.
– Där fungerar den nya modellen inte. De regionala nyheterna har försvunnit i mängden. Jag tror inte det kommer att gå så för oss, säger Patrik Rosström, redaktionschef på Yle Västnyland.
Efter att man fick beskedet om att de regionalt redigerade samlingssidorna ska bort tillsatte man en egen arbetsgrupp bestående av alla regionchefer, webbchefen och genrechefen.
– Vi kommer att fortsätta producera lokala nyheter. Det ligger ingen nedskärning i detta. Personalen minskar inte och tyngdpunkten på video, ljud och text förskjuts inte åt någondera hållet. Det handlar om en rent teknisk lösning som vi nu ska försöka fixa på bästa sätt. Förvaltningsrådet bestämmer sedan om våra åtgärder duger.
Rosström säger att syftet är att göra livet lättare för de kommersiella medierna, exempelvis tidningen Västra Nyland.
– Tanken är att de kommersiella lokala medierna ska få mer trafik till sina sajter, således bli attraktivare för annonsörer och på det sättet få en bättre ekonomi. Men att den här åtgärden skulle leda till bättre ekonomi för tidningarna tror jag inte på.
Rosström tycker att radion och pressen haft en sund regional konkurrens.
– Publiken, läsarna – alla har vunnit på att alla haft synlighet. Också de enskilda redaktionerna har vunnit på det i längden. Vi har tvingats vara på alerten hela tiden.
ÅU var först med nyheten.

ANDRA LÄSER