Också bönderna vill ha mindre utsläpp

– Bönderna har gjort väldigt mycket för att minska utsläppen av fosfor och kväve. Vi ser fram emot vad de nya försöken med gips och strukturkalk leder till, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Kommentaren är ett svar på den debatt kring jordbrukarnas ansvar för algblomningen som väckts under sommaren. Enligt Mats Nylund kan bönderna inte ställas till svars för algsoppan i Östersjön.
– Fosforutsläppen har minskat kraftigt sedan 1980-talet och bönderna har gjort mycket. Det ligger lika mycket i jordbrukarnas intresse som i samhällets att åtgärda problemet med algblomningen. Det är inte fråga om motstridiga intressen här, säger Nylund bestämt.
I ett pressmeddelande från SLC konstateras att det ligger i jordbrukarnas intresse att kunna förbättra markstrukturen och ta fram effektiva vattenvårdsåtgärder.
– Med hjälp av goda innovationer såsom strukturkalkning och gipsbehandling av åkrar kan vi minska urlakningen av näringsämnen från marken. Det här vinner både jordbrukarna och vattendragen på, säger Nylund.
Enligt SLC har den svaga lönsamheten i jordbruket begränsat möjligheterna att investera i långsiktiga mark- och strukturförbättrande åtgärder.
– Det behövs nu sporrande satsningar från staten för att jordbrukarna ska kunna vidta effektiva vattenvårdsåtgärder, säger Nylund.
SLC välkomnar därför miljöminister Kimmo Tiilikainens (C) planer på att uppdatera vattenskyddsprogrammet i samband med höstens budgetmangling.

ANDRA LÄSER