Finlands narkotikaförordning ändras – cannabis inte längre en av de farligaste drogerna

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet är det viktigt att identifiera ämnen som eventuellt har skadliga verkningar i ett tidigt skede.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet kan man genom att förbjuda ämnena bromsa upp spridningen och eventuellt förhindra en spridning till nya användargrupper, speciellt unga.

Finlands narkotikaförordning och vilka ämnen som klassas som droger ska ändras. Detta grundar sig på beslut som tagits på EU-, FN- och nationell nivå, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet.

Bland annat ska cannabis tas bort från förteckningen av de allra farligaste drogerna med endast liten användning inom medicin. Enligt ministeriet betraktas cannabis och cannabisharts även i fortsättningen som narkotika. Enligt världshälsoorganisationen WHO:s bedömning utgör risken för missbruk och skadorna kopplade till cannabis ett betydande hot mot folkhälsan.

Ämnet isotonitazen lades till FN:s narkotikakonvention.

Isotonitazen är en syntetisk opioid vars effekter påminner om morfin och fentanyl. Ämnen besläktade med isotonitazen, har redan tidigare klassificerats som narkotika. Risken för missbruk och beroende av ämnet är densamma som för morfin. De allvarligaste biverkningarna beror på överdosering, som i värsta fall kan leda till att man slutar andas.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet kan man genom att förbjuda ämnena bromsa upp spridningen och eventuellt förhindra en spridning till nya användargrupper, speciellt unga. Förbud förbättrar också möjligheterna att övervaka narkotikaanvändningen, skriver ministeriet.

Förordningarna träder i kraft den 9 augusti 2021.

ANDRA LÄSER