Kolumn: Dags att lyfta fram fler minoritetsspråk

Studentskrivningarna är här igen, vilket påminner mig om att det inte förts en relevant diskussion om det andra inhemska språket. Diskussionen borde inte handla om huruvida andra inhemska ska vara obligatoriskt eller inte, utan att paletten för det andra inhemska borde vara bredare. 

22.02.2023 14:21
Det skulle göra samhällsklimatet gott och täta kunskapsluckorna om fler finsk -och svenskspråkiga kunde något annat inhemskt språk än bara varandras. Fler språkminoriteter skulle få service på sitt modersmål, som till exempel samer faktiskt har rätt till.
Samiska, romska, teckenspråk, karelska…
Hittills har en blandning av bitterhet gentemot svenska och svaga kunskaper om Finland bara klarat av att kasta fram förslag som ryska. Ryska är inte en dum idé, det är alltid bra att förstå sina grannar (som ni säkert har märkt).

ANDRA LÄSER