Ingå i utveckling

Det är klokt av kommunen att tillsammans med två livskraftiga aktörer utveckla centrum. Ingåstrand kan bli en injektionsspruta.

LedareMarina Holmberg
07.09.2017 18:22
Ingå är den kommun som har mest livskraft i Västnyland. Det visar en undersökning som forskarna Timo Aro och Eero Laesterä har gjort på uppdrag av Suomen Kuvalehti. Undersökningen publicerades i våras.
Av 297 kommuner på fastlandet placerar sig Ingå på plats 7 då man granskar befolkningen, livskraften och den kommunala ekonomin.
Forskarna lyfter fram Ingås läge och tillgänglighet som mest avgörande för kommunen.
För ett drygt år sedan anställde Ingå kommun en informatör. Att en kommun med cirka 5 500 invånare har en sådan kommunal tjänsteman är inte helt vanligt. Anställningen var till en början tidsbunden på ett halvt år men är nu tillsvidare. Posten inrättades som ett led i kommunens satsning på marknadsföring via webben och i sociala medier. Tiderna förändras och Ingå vill vara med.
Informatören är ett exempel på den förändringsprocess som är på gång i kommunen, man vill utvecklas från en landsbygdskommun till en modern kommun som ändå ser mångfald som en rikedom. Byarna med sina egna dagar finns kvar och de har sin givna plats och betydelse i kommunen både för gamla och nya invånare.
I måndags sade fullmäktige ja till projektet Ingåstrand. Det är ett helt nytt samarbete mellan kommunen, Finlands bostadsmässa och företaget MG Properties. Det ska utmynna i en annorlunda bostadsmässa i Ingå år 2022. Genom projektet ska man utveckla området vid stranden i kommuncentrum för boende och service.
Projektet har ända från början haft medvind. Det är positivt att etablerade Finlands bostadsmässa är en samarbetspart. Att den andra samarbetsparten är det lokala bolaget med Ingåprofilen och rallyvärldsmästaren Marcus Grönholm i spetsen är också lovvärt. Här visar Grönholm, vars bolag tidigare byggt köpcentret Strand med butiker, gym och restaurang, att man vill fortsätta satsa på en utveckling av den egna kommunen.
Projekt Ingåstrand är varken till omfattning eller utformning detsamma som den årliga bostadsmässan som Finlands bostadsmässa ordnar. Ingåprojektet gör ändå kommunen känd i helt nya kretsar och lockar garanterat många besökare under fyra veckor sommaren 2022.
Ingå vill få nya invånare. För att få nya invånare behövs attraktivt boende, service och kommunikationer. Ingåstrand gynnar ju också den nuvarande befolkningen.
Kustbanan löper genom Ingå men inga tåg stannar längre på stationen. Däremot finns det så kallade matarbussar som går till Kyrkslätts station och Karis station.
I Ingå är man medveten om kommunikationernas betydelse och jobbar för sina förbindelser. Nyligen fick grannkommunen besked att flera Y-tågturer igen kör till Sjundeå. En privatisering av tågtrafiken kan bli verklighet i framtiden och det kan gynna en liten kommun som Ingå om en privat aktör tar sig an sträckan Hangö–Helsingfors.
Ingå gör smart i att satsa på att synas och att utvecklas. Kommunen har alla förutsättningar för att bli ett modernt centrum som erbjuder högklassigt boende och service på pendlingsavstånd från huvudstadsregionen utan att missta sina trumfkort naturnära boende och småskalighet med en levande landsbygd.