Bioenergi ska göra uppvärmningen av kabelfabriken koldioxidneutral

Vid Prysmians kabelfabrik i Pickala övergår man från naturgas till bioenergi i energiproduktionen. Målet är att minska koldioxidutsläppen.

Noll koldioxidutslöpp. Det är målet för uppvärmningen av Prysmians fabrik i Pickala nästa år.
Paavo Rantalainen
27.01.2021 09:00
Det är Energi- och vattenföretaget Adven som förverkligar bioenergianläggningen. Adven har försett fabriken med fjärrvärme redan i 35 år. I den nya anläggningen som blir färdig nästa år ersätts fossilt bränsle helt med förnybar bioenergi. Enligt Prysmian sjunker koldioxidutsläppen från fabrikens uppvärmningsenergi till noll.

ANDRA LÄSER