Thomas Blomqvists kolumn: Det främsta syftet

"Samtidigt som beslutet att gå med i Nato innebär en grundläggande förändring, är det även mycket som inte kommer att ändras".

Den tredje söndagen i maj minns vi dem som stupat i krig. Samma dag som hjältegravar runtom i landet uppvaktades, fattade republikens president och statsrådet ett historiskt beslut: Finland ska gå med i Nato. Med dem som tvingats ge sitt liv för vårt land i åtanke, men framför allt med tanke på kommande generationer, agerade regeringen för att garantera Finlands säkerhet.
ANDRA LÄSER