Thomas Blomqvists kolumn: Det främsta syftet

"Samtidigt som beslutet att gå med i Nato innebär en grundläggande förändring, är det även mycket som inte kommer att ändras".

20.05.2022 14:34
Den tredje söndagen i maj minns vi dem som stupat i krig. Samma dag som hjältegravar runtom i landet uppvaktades, fattade republikens president och statsrådet ett historiskt beslut: Finland ska gå med i Nato. Med dem som tvingats ge sitt liv för vårt land i åtanke, men framför allt med tanke på kommande generationer, agerade regeringen för att garantera Finlands säkerhet.
I Finland har vi alltid tagit ansvar för vår egen säkerhet. Vi har genom åren bibehållit ett starkt och trovärdigt eget försvar. Beslutet att nu gå med i Nato handlar även det om att ta ansvar för vår säkerhet. Det har skett en grundläggande förändring i vår säkerhetspolitiska omgivning. Putins Ryssland för ett brutalt och olagligt anfallskrig mot sitt grannland Ukraina, vill återinföra intressesfärer och underminera andra länders självbestämmanderätt, och struntar i överenskomna internationella principer och internationell lag.
I Finland svarade statsledningen på situationens allvar och inledde en process för att se över vår säkerhetspolitiska lösning. Diskussionen som förts under våren har varit värdefull; det är viktigt att ett historiskt beslut baserar sig på en bred diskussion och stor enighet.

ANDRA LÄSER