Förändring

För att som högskola vara delaktig i en föränderlig värld, vara med och stöda och möjliggöra utveckling, krävs förändringsförmåga, flexibilitet och kreativitet såväl på organisations- som på individnivå.

13.03.2018 06:07 UPPDATERAD 12.03.2018 13:48
Att vi lever i en ständigt föränderlig värld är något vi påminns om mer eller mindre hela tiden och det kan kännas som ett uttjatat påstående. Val av avstamp för denna föränderlighet stod mellan den storskaliga frågan om klimatförändring och vilka förändringar som är mig närmast i min vardag. Valet föll på min vardag, min vardag som aktiv inom yrkeshögskolevärlden.
I mitt värv som enhetschef vid Yrkeshögskolan Novia är frågan om förändring ständigt närvarande. Organisationsförändring, förändrade arbetssätt och arbetsmetoder, förändrade roller som ledare, lärare, generationsförändringar, regionala förändringar, förändrade krav från arbetslivet. Listan kan göras lång och för att kunna orientera sig i detta föränderliga landskap krävs en klar vision, strategiska val och klara mål – en vägkarta som visar hur vi skall nå målet.
Beroende på hur tydlig vägkarta och hur tydliga mål vi har kan de förändringar vi står inför te sig som spännande eller betungande. Oberoende av hur det är så får vi utmana vårt sätt att tänka, fungera och agera. Något som dock är oföränderligt inom högskolevärlden är att vi alltid har våra studerande och lärandet i centrum. Vår uppgift är att stöda våra studerande i deras utveckling till yrkeskunniga individer. Ett led i detta är synliggörande, satsning på entreprenörskap i utbildningen.
I vår pedagogiska strategi definierar vi entreprenörskap i utbildningen som något som "utgår från samhällets föränderlighet och osäkerhet och syftar till att sporra ett företagsamt förhållningssätt". Vi betonar även att basen för ett företagsamt förhållningssätt är självtillit, medvetenhet, mod och kreativitet. Detta är något som vi alla behöver i den föränderliga värld vi lever i – hjälpmedel för att kunna orientera oss i en stundvis rätt så krävande tillvaro där frågor som vart vi är på väg, vilken min roll är och vilket mitt ansvar är är viktiga att ställa och få svar på.
För att som högskola vara delaktig i en föränderlig värld, vara med och stöda och möjliggöra utveckling, krävs förändringsförmåga, flexibilitet och kreativitet såväl på organisations- som på individnivå. En god förståelse och kännedom om trender på såväl global, nationell som regional nivå är av stor vikt. Att erhålla detta är krävande, men samtidigt även inspirerande.
I Yrkeshögskolan Novias strategi beskriver vi att basen för vår verksamhet är att ge högklassig utbildning enligt arbetslivets och samhällets nuvarande och kommande behov, samt att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU-verksamhet) som stöder utbildningen, stärker kompetensen och skapar mervärde för våra samarbetsparter. För detta behövs ett gott samarbete och en nära dialog med våra externa samarbetsparter så att vi tillsammans kan rita upp en vägkarta som leder oss mot gemensamma mål.