Kandidater: företagare är Ingås livsvillkor

Trots att nästan hälften av kommunalvalskandidaterna i Ingå är kvinnor var valdebatten i torsdags helt mansdominerad.

Valdebatt. Ari Paloheimo (KD), Robert Lemström (SFP), Lassi Koikkalainen (Grön), Hannu Pesonen (Saml) och Esko Juvonen (SDP) debatterade under ledning av Ingå företagares Ulla Gunnarsson och Tomas Landers.

Ari Paloheimo (KD), Robert Lemström (SFP), Lassi Koikkalainen (Gröna), Hannu Pesonen (Saml) och Esko Juvonen (SDP) satt i panelen när Ingå företagare ordnade valdebatt i Wilhelmsdal i torsdags. Liksom de övriga valdebatterna i regionen var det glest i publiken – bara ett tiotal hade kommit för att lyssna, och flera av dem är själva uppställda i valet.

Eftersom valdebatten arrangerades av Ingå företagare var företagande centralt i de flesta frågor. Alla kandidater i panelen var överens om att små och medelstora företag är livsviktiga för kommunen. Hannu Pesonen såg en sund företagsbas som en förutsättning för kommunens välfärd medan Lemström betonade vikten av företag som skattebetalare.

– De gröna vill främja företag som är nya, i växande branscher och har tillväxtpotential. Vi är emot politik som stöder företag som inte har förutsättningar att leva, sade Koikkalainen.

Planering och infrastruktur

Det kommunen i praktiken kan göra för att stödja företagande är enligt kandidaterna bland annat en smidigare planering, bättre utbud av tomter och fungerande infrastruktur.

– Vi måste snabbare än nu kunna svara på planeringsutmaningar som kommer från företagare, vi har en krävande sits med stark konkurrens från huvudstadsregionen, Pesonen

– Små företag innebär också stor potential, för alla ägg är inte i samma korg utan riskerna är jämnare fördelade. De kommunala upphandlingarna är en sak som man kunde se över, de är för stora för små företag att gå med i, sade Lemström

Närmat - absolut

Kandidaterna var väldigt likriktade i många frågor, men några gånger gick det lite varmare till i debatten. Ett häftigare tema var frågan om att producera matservice i kommunal regi för att kunna använda närmat.

– Vi borde återgå till ett system där kommunen producerar mattjänster med så lokala produkter som möjligt. Fast det är dyrare spelar det ingen roll för det skapar arbetsplatser och ger återbetalning i skatteform, sade Juvonen.

– Lokala företag kan producera maten och leverera den, det behövs inga kommunala strukturer till det, det är onödiga logistikkostnader. Jag är en fanatisk anhängare av att lägga ut tjänster på entreprenad. Här pratas om kommunalt kunnande men jag har inte hittat det på sex år. Tjänstemännen är inte dåliga men det kommunala beslutsfattandet görs av en brokig skara människor som alla tror att de är bäst men inte förstår något av. Kombinerat med beredning gjord i brådska är vi i kaos, sade Pesonen.

Flera av kandidaterna betonade också att lagen om upphandling begränsar kommunens möjligheter att använda lokalt producerad mat.

En valdebatt i Ingå kan inte förbise frågan om kollektivtrafik. Kandidaterna var eniga om att kommunen borde fokusera på att utveckla busstrafiken, för tågtrafiken ansågs vara för svår att påverka. En klar beställning formulerades och alla var eniga även om den: den kommunala servicetrafiken, som transporterade äldre från glesbygden till centrum för ärenden, borde återinföras.