Vattenandelslagets bidrag kanske måste skjutas framåt – kommunen har missat att meddela om ansökningstid

På måndag ska Ingå för första gången ta ställning till en ansökan om bidrag för ett vattenandelslag enligt kriterier som fatställts i mars i fjol. Men kommunen har aldrig kungjort någon ansökningstid som den borde ha gjort, och kriterierna för bidrag är tvetydigt formulerade.

På gång. Vattenandelslaget i östra Ingå samlar hushåll som är intresserade av att ansluta sig till det nya vattennätverket.
Östra Ingå vattenandelslag vill börja bygga ett nytt vatten- och avloppsnät i Degerby nästa år. Andelslaget har ansökt om 600 000 euro i bidrag av kommunen, fördelat på år 2020 och 2021. Totalt beräknas byggkostnaderna vara mellan två och två och en halv miljon euro.
I ansökan hänvisar andelslaget till ett beslut som kommunfullmäktige fattat i mars 2018, där kommunen slår fast kriterierna för att stödja dylika vattenprojekt. Nu visar det sig att kriterierna på flera punkter har formulerats så luddigt att det blir svårt för kommunen att tolka hur bidraget egentligen ska betalas, och när.
Bland annat står det i fullmäktigebeslutet att bidrag ska ansökas skriftligt under en tid som årligen ska meddelas. Någon sådan tid har inte meddelats, varför det är oklart om och när det går att söka och betala ut bidrag.

Bidragsmängden otydlig

Också bidragssumman är en tolkningsfråga. Enligt fullmäktigebeslutet beviljar kommunen 25 procent av godtagbara kostnader som bidrag för fasta hushåll. Men senare ges ekonomisk lönsamhet som ett kriterium för bidrag. Ett projekt anses vara ekonomiskt hållbart om bidraget utgör högst 3 500 euro per anslutning, oberoende av de godtagbara kostnaderna.
I Degerby har 50 hushåll anmält sitt intresse för att vara med i vattenandelslaget, och flera ansökningar väntas. Förutsättningen för att börja bygga är att andelslaget har 100-150 medlemmar.
Det är första gången som kommunen ska omsätta beslutet om bidrag för vattentjänstprojekt i verkligheten. På grund av de byråkratiska svängarna finns det en risk för att det inte är möjligt att betala bidraget i den takt som vattenandelslaget önskar.
Kommunstyrelsen ska behandla ärendet vid sitt möte på måndag. Beslutsförslaget är att beredningen ska förhandla med vattenandelslaget om projektets tidtabell och plan för genomförande.

ANDRA LÄSER