Augustinatten blir ljus vid slottsruinerna

I augusti kastas nytt ljus på Raseborgs slottsruiner då ljuskonstverket Reflection of History tänds för öfrsta gången.

Spöklikt. Vita damen väcks till liv i ljuskonstverket på Raseborgs slottsruiner.
Mira Strandberg
06.06.2017 11:30
Samma kväll, den 26 augusti, tänds också den nya permanenta belysningen på området. Ljuskonstverket är ett resultat av en internationell ljuskonsttävling som ordnades av Forststyrelsen och humanistiska högskolan Humak. Tävlingen är ett led i projektet Lights on, ett finländskt-estniskt samarbete med målsättningen att lyfta upp historiska platser i de bägge länderna.
Reflection of History är skapat av konstnärerna Paula Lehtonen och Jenni Pystynen.
Under ljuskvällen ordnas också picknick och ljusmålning. Ån lyses upp med flytande ljus.
Evenemanget är ett samarbete mellan Forststyrelsen, projektet Lights On och lokala aktörer.
Forststyrelsen och Lights On! -projektet firar det hundraåriga Finland med fyra händelser den 26.8.2017, genom att med ljus, väcka historiska slott och fästningar till liv. Tillställningarna infaller på Finska naturens dag och hör till händelserna kring Finlands 100-årsjubileum.