Ishallsbolaget får även fortsättningsvis 50 000 per år

Aktiebolaget Raseborgs ishall får även de kommande fem åren 50 000 euro om året i understöd av staden. Det beslöt fritidsnämnden i går.

Raseborgs fritidsnämnd gick enligt beredningens förslag och fortsätter stödja Raseborgs ishall Ab med 50 000 euro om året.

Beloppet betalas under åren 2019–2023 och ska årligen korrigeras enligt levnadskostnadsindex. Korrigeringen sker årligen i december.

Belagt med krav

Understödet är villkorligt och utbetalas endast om vissa förutsättningar uppfylls. Den första av dessa förutsättningar är att ishallsbolaget erbjuder halltid till ett subventionerat pris åt föreningar registrerade i Raseborg som ordnar barn- och ungdomsverksamhet.

Subventionen är 60 euro i timmen, vilket innebär att hyran för en träningstimme blir 70 euro. Subventionen får endast riktas till grupper där deltagarna inte är äldre än 18 år.

Därtill bör stadens skolor samt grupper från den egna dagvården få använda ishallen för 30 euro i timmen på vardagar klockan 8–16. Hallbolaget ska i slutet av varje månad meddela fritidssektorn hur mycket tider som använts.

Ytterligare ett villkor är att staden får erbjuda publikskrinning i ishallen två gånger per vecka, i 90 plus 120 minuter, kostnadsfritt.

Fakturering ska ske två gånger om året så att ishallen fakturerar staden hälften av understödet i januari och hälften i augusti.

ANDRA LÄSER