Nu är spelreglerna för Raseborgs seniorgym i Pojo och Karis fastställda

Kultur- och fritidsnämnden i Raseborg har fattat beslut om reglerna för användningen av seniorgymmen i Karis och Pojo. Nämnden beslutade också om vem som kan kvittera ut en nyckel till gymmen och vad det ska kosta.

Konditionssalen i Mariahemmets äldreboende i Pojo har det mesta. Gymmet har nyligen förnyats och återinvigdes i tisdags.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
11.03.2023 09:42
Sedan årsskiftet ansvarar Raseborgs stads fritidsavdelning för seniorkonditionssalarna i Karis och Pojo. I Karis finns seniorgymmet i Villa Anemone och i Pojo i Mariahemmet. Mariahemmets förnyade konditionssal öppnade så sent som i tisdags.
Kultur- och fritidsnämnden  Raseborg har nu beslutat om vad det kostar att kvittera ut en nyckel till gymmen, vem som har rätt att göra det och vilka regler som gäller i gymmen. 
Samma regler som gällde då verksamheten var under stadens äldreservice ska gälla även framöver, med en precisering om vem som får använda gymmen. Användaren ska ha fyllt 65 år eller vara pensionär för att få kvittera ut nyckel.