Vresrostalko i Hangö: "Rosen gör det svårt att använda stranden och den täcker in alla andra arter"

I augusti kan frivilliga hjälpa till att utrota vresrosen från Bellevuestranden.

Rötter uppgrävda vid Bellevues strand.
VN
05.08.2022 18:53 UPPDATERAD 05.08.2022 20:45
På Hangös unika stränder har man redan i flera år avlägsnat vresros, som är en invasiv främmande art. Arbetet har gjorts av Hangö stad och flera olika naturvårdsprojekt.
Varför skall man ta bort den vackert blommande växten, är det många som undrar. Vresrosen är skadlig på många sätt i naturen. Särskilt i skärgården och på kusten brer den ut sig som oforcerbara snår och täcker in alla andra arter. På så vis försvagar den naturens mångfald. Dessutom försvåras användningen av stränderna som rekreationsområde för det är omöjligt att gå i rosensnåren.
På Hangös sandstränder har det skett stora förändringar efter det att man lyckats få bort stora vresrosbestånd. Den känsliga växtlighet som fanns här förut har återvänt, liksom de insekter som är beroende av dessa växter. Tiotals hotade arter trivs i Hangö.
I år och nästa år arbetar Ketosirkka -projektets naturvårdsgrupp i Kolaviken och på Bellevues strand med vresrosbekämpning. Projektet är fokuserat på naturens mångfald. Projektet leds av Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund i samarbete med Hangö, Raseborg och Lojo städer, Nylands friluftsområdesförening, samt de lokala miljöföreningarna. Projektet omfattar ca 30 naturskyddsobjekt på olika håll i Västnyland. Finansieringen kommer från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.
Helmi-projektet ordnar med Hangö stad och Hangö miljöförening ett talko, öppet för alla, vid Bellevues strand lördagen 13.8. kl 13-16, samt onsdagen 31.8. kl. 18-20 . Samling vid parkeringsplatsen vid Fyra Vindarnas Hus. Vi drar upp vresrosor med rötterna, och vi kan också pröva på att utrota rosen med utsvältningsmetoden. Det ges rådgivning om hur det lönar sig att bekämpa vresros från egen eller bostadsbolagets gård. Deltagarna bjuds på traktering.