Lönnebergabor har fått mera att göra – är nöjdare än förr med aktiviteterna

De som bor på äldreboendet Lönneberga i Ingå är för det mesta nöjda med tillvaron. De som saknar mer sysselsättning har blivit märkbart färre än då enkäten gjordes för två år sedan.

Aktiverat. Den cykel-riksha som kommunen fick av Lions Club Ingå i somras har bidragit till att de boende på Lönneberga känt sig mer aktiverade än förr.
– Vi har ett jättefint samarbete med föreningar och församlingen, som regelbundet kommer på besök. Och personal från kommunbiblioteket kommer och läser för klienterna, säger äldreomsorgschef Johanna Syrén om de positiva resultaten på kundenkäten i Lönneberga.
Också den cykel-riksha som Lönneberga fick av Lions Club Ingå i somras har aktiverat invånarna. Flera gånger i veckan var den ute med två klienter eller en klient och en vårdare. Nu har rikshan paus under vintern.
– Jag tror absolut att den har ökat upplevelsen bland våra klienter att det händer saker. Det har varit härligt att se hur den blev mottagen på byn och många frivilliga engagerade sig, säger Syrén.
Syrén tror också att det egenvårdarsystem som har införts mer systematiskt på Lönneberga har påverkat den allmänna upplevelsen av meningsfull sysselsättning på boendet.
– Det kan handla om små saker som en liten pratstund eller en liten lässtund. Våra klienter behöver ju ganska mycket hjälp, så det går inte att ordna några stora fester.
– Dessutom är vår personal duktig på att lyfta fram högtider, som är viktiga för den äldre generationen. De pyntar, bakar och fixar med klienterna.
Enkäten, som genomfördes i oktober, visar att de boende är nöjda med personalens kunnande, säkerheten och rättvisan i vården. Inom kommunikationen mellan personal och klienter finns det rum för förbättring, 73 procent av de svarande tyckte att de får tillräckligt med information om det som pågår på Lönneberga. Över 60 procent av de boende är nöjda med utevistelsen, medan 20 procent skulle vilja vara ute mera än de är nu.
33 av 55 boende svarade på frågorna i enkäten. Hälften av dem som svarade var anhöriga till klienterna.

ANDRA LÄSER