Ny tågdepå för 100 tåg behövs - Bobäck är ett av alternativen för depån

Lokaltågstrafiken skall få en ny depå vid kustbanan. I den första utredningen om var depån kunde placeras föreslås Bobäck och Getberget i Kyrkslätt samt Mankby i Esbo.

Lokaltågtrafiken i Helsingforsregionen har vuxit och fortsätter att växa då nya spår byggs. Det anses nödvändigt att grunda nya depåer på grund av att depån i Ilmala i Helsingfors inte längre kan utvidgas. Runt de nya plattformerna byggs bostäder.

ANDRA LÄSER