Så röstade församlingsmedlemmarna i Västnyland – lägre valdeltagande i alla församlingar

Alla västnyländska församlingar som gick till val i söndags hade lägre valdeltagande än i valet år 2018 men i en var minskningen påfallande stor: från 16 till 10, 7 procent.

I Kyrkslätts svenska församling röstade bara lite mer än var tionde församlingsmedlem. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
21.11.2022 14:44 UPPDATERAD 21.11.2022 15:31
Regionens flitigaste församlingsmedlemmar bor fortfarande i Sjundeå. I söndagens församlingsval röstade 22,9 procent av församlingsmedlemmarna i Sjundeå svenska församling. Det är det högsta valdeltagandet av de svenskspråkiga församlingarna i regionen men nästan fyra procentenheter lägre än 2018.

ANDRA LÄSER