Så röstade församlingsmedlemmarna i Västnyland – lägre valdeltagande i alla församlingar

Alla västnyländska församlingar som gick till val i söndags hade lägre valdeltagande än i valet år 2018 men i en var minskningen påfallande stor: från 16 till 10, 7 procent.

I Kyrkslätts svenska församling röstade bara lite mer än var tionde församlingsmedlem. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
21.11.2022 14:44 UPPDATERAD 21.11.2022 15:31
Regionens flitigaste församlingsmedlemmar bor fortfarande i Sjundeå. I söndagens församlingsval röstade 22,9 procent av församlingsmedlemmarna i Sjundeå svenska församling. Det är det högsta valdeltagandet av de svenskspråkiga församlingarna i regionen men nästan fyra procentenheter lägre än 2018.
– Vi är glada, och tacksamma att vi har så aktiva församlingsmedlemmar. Trots att det var lite lägre än senast så är det helt hyfsat, säger valnämndens ordförande Mona Svartström.
Valdeltagandet i Sjundeå svenska församling är klart högst i Västnyland. Tvåa kommer Karis-Pojo svenska församling med 13,2 procent, följt av Ingå församling med 13,1 procent. Senast det ordnades val i Ingå församling, år 2014, var valdeltagandet 15,3 procent. År 2018 hade församlingen sämjoval.

ANDRA LÄSER