Två fall av kikhosta i Tenalaskola

Två fall av kikhosta har påträffats i Höjdens skola i Tenala. Raseborgs tf chefsläkare Anne Pietinalho säger att det inte finns någon orsak till panik.

Johanna Lemström
28.09.2017 16:53 UPPDATERAD 29.09.2017 14:47
Någon direkt epidemi kan man inte tala om utifrån de två fall av kikhosta som bekräftats i Höjdens skola.
Tf chefsläkare Anne Pietinalho säger att kikhosta är en ofarlig sjukdom för vuxna och äldre barn.
– Småbarn däremot är i riskzonen. Kikhosta är farligt för dem eftersom de kan storkna. För äldre barn och vuxna är kikhosta närmast obehaglig och tar på nerverna, i synnerhet om hostandet pågår i flera veckor, säger Pietinalho.
Under gårdagen skickades information om sjukdomen ut via Wilma-systemet till vårdnadshavare med barn i Höjdens skola.
Pietinalho rekommenderar att familjer som har både småbarn och skolbarn ska vara uppmärksamma.

Kikhosta kan förebyggas

Kikhosta är en infektion som orsakas av en bakterie (Bordatella pertussis). Sjukdomen smittar via droppsmitta, direkt från den som insjuknat till en annan person.
Sjukdomen kan konstateras efter laboratorieodling av bakterien eller genom bestämning av antikroppar i blodet.
Ett typiskt symtom är en kiknande hosta som kommer i attacker. Hostattackerna kommer mestadels nattetid och kan leda till att den drabbade kräks upp slem.
Sjukdomen kan lindras med antibiotika, men om sjukdomen fortgår i veckotal utan behandling är antibiotika inte till någon hjälp längre. Småbarn vårdas ofta på sjukhus.
Kikhosta kan förebyggas med vaccination. Vaccin mot kikhosta ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och ges upprepade gånger under barndomen. Vid tre, fem och tolv månader ingår det i det så kallade fem-i-ett-vaccinet.
Dessutom ingår vaccin mot kikhosta i kombinationsvaccin som ges vid fyra samt vid 14–15 års ålder. Också vuxna kan ta förstärkande vaccin om det är länge sedan man vaccinerades.
– Kikhostvaccinets effekt avtar efter hand, säger Pietinalho.

Streptokocker härjar

Utöver de enstaka fallen av kikhosta härjar streptokocker i regionen just nu, säger Pietinalho.
– Vartannat år brukar vi få en streptokockepidemi. Ett daghem i staden hade så pass många fall nyligen att alla på daghemmet screenats. Det är typiskt för hösten, efter terminsstart, att vi får diverse sjukdomsepidemier.
En streptokockinfektion kan bland annat yttra sig som halsfluss eller som en sårinfektion på huden.
Hittills i år har 102 fall av kikhosta konstaterats på Helsingfors och Nylands sjukvårdsområde. Under hela fjolåret var antalet 207. Streptokockinfektioner är betydligt vanligare.

Källa: Thl.fi