Koverhar bäddar för en global marknad – tusen fartyg ska anlöpa i hamnen årligen

Stora planer görs upp för Koverhar hamn. Förutom att man vill bygga fyra nya kajer och muddra farleden hoppas man bygga en bangård i hamnen. Men om järnvägssträckan från Hangö till Hyvinge inte elektrifieras stannar utvecklingen upp.

Vill utveckla. Björn Peltonen, teknisk chef på Hangö hamn, säger att Koverhar har klara konkurrensfördelar jämfört med många andra hamnar i Finland.
22.05.2019 08:00 UPPDATERAD 22.05.2019 08:25
Arbetet med att skeppa ut rör till Nord Stream 2-projektet pågår fortfarande dag och natt i hamnen i Koverhar. Men rören blir allt färre och om några månader beräknas arbetet vara klart.
Trycket på att utveckla hamnen i Koverhar är stort och planerna är redan långt hunna. I två års tid har hamnbolaget utrett en handfull alternativ för hamnen, och handlingarna är just nu inne hos NTM-centralen som synar planerna i fogarna.
– Det här är en lång process, utan besvär tar den 3–4 år. Men vi måste göra det nu. Ifall en aktör kommer innan vi är klara måste vi säga att de ska komma tillbaka om några år, och det går inte, säger Björn Peltonen, teknisk chef på Hangö hamn.

ANDRA LÄSER