Koverhar bäddar för en global marknad – tusen fartyg ska anlöpa i hamnen årligen

Stora planer görs upp för Koverhar hamn. Förutom att man vill bygga fyra nya kajer och muddra farleden hoppas man bygga en bangård i hamnen. Men om järnvägssträckan från Hangö till Hyvinge inte elektrifieras stannar utvecklingen upp.

Vill utveckla. Björn Peltonen, teknisk chef på Hangö hamn, säger att Koverhar har klara konkurrensfördelar jämfört med många andra hamnar i Finland.
Arbetet med att skeppa ut rör till Nord Stream 2-projektet pågår fortfarande dag och natt i hamnen i Koverhar. Men rören blir allt färre och om några månader beräknas arbetet vara klart.
ANDRA LÄSER