Enbart ett tiotal löner innehöll fel – stor lättnad när vårdarna fick sina löner på fredagen

Fredagen var en spännande dag för tusentals personer som väntade på lönen. Särskilt för vårdarna i Västra Nylands välfärdsområde var oron stor, eftersom man där börjat använda sig av lönesystemet Sarastia. Det är samma lönesystem som ställt till med strul för Helsingfors stad.

Löneutbetlaningarna i Västra Nylands välfärdsområde har gått bra.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
13.01.2023 15:12 UPPDATERAD 13.01.2023 15:13
Vid årsskiftet bytte ungefär 200 000 löntagare arbetsgivare i Finland. Välfärdsområdena tog över bland annat social- och hälsovården, och reformen har varit en av de största någonsin i landet.
Ett stort orosmoment har varit lönerna – kommer de att betalas ut smärtfritt även efter övergången. Oron har varit särskilt stor inom Västra Nylands välfärdsområde, eftersom man här valt gå över till löneutbetalningssystemet Sarastia.
Sarastia är samma system som skapat stora rubriker när Helsingfors stad började använda systemet. Hundratals löner betalades inte ut när staden började använda systemet och tusentals löner innehöll fel.
Fredagen den 13 var den första lönedagen i Västra Nylands välfärdsområde. Och i Raseborg berättar vårdpersonalen att löneutbetalningen till stor grad fungerat.
– Det har varit en spännande dag och det mest spännande för oss var ju om vi fått lön. Men överraskande bra har det fungerat, säger Maria Asplund som är Tehys huvudförtroendeman för social- och hälsovårdspersonalen i Raseborg.
Maria Asplund berättar att lönedagen gått relativt smärtfritt. På bilden får hon sin första spruta coronavaccin.
Hon berättar att personalen fick sin lönespecifikation redan i onsdags, och att de i samband med det också uppmanades kontrollera den och meddela om något är fel.
– Kommunikationen har gått på båda språken och de på Sarastia har försökt få allt att fungera. Det har förekommit småproblem, men inget stort.
Bland annat har skatteprocenter varit fel i vissa fall, och själv hade Asplunds semesterlön dragits bort. Men i de allra flesta fallen har lönen utbetalats korrekt till Asplunds kännedom.
– Men de meddelade också att de kan fixa utbetalningar redan i dag  i många fall om man meddelar före klockan 12.
– Informationen jag fått när jag kontrollerat med förmän är att det förekommit små problem, men att det i de allra flesta fallen gått rätt till.

Enbart ett tiotal fel

SFP-politikern Henrik Wickström är vice ordförande för välfärdsområdets styrelse. Han berättar att han deltagit i lägesuppdateringar under löneutbetalningsdagen, och att det verkar ha gått bra inom välfärdsområdet.
Henrik Wickström (SFP) är insatt i hur löneutbetalningen inom Västra Nylands välfärdsområde gått.
– En del små fel har dykt upp, men man verkar ha klarat det okej. Vi har inte fått något lönekaos som de hade till exempel i höstas i Helsingfors, säger Wickström.
Ungefär 7 300 löner har betalats ut under fredagen. Av de här berättar Wickström att ett tiotal löner innehållit fel, men att de korrigerats redan under fredagen.
– Problemen har inte funnits i någon specifik kommun eller ort, det har varit spritt över hela området.
Han lyfter ändå fram att det kan finnas en del tillägg som kan behöva korrigeras under månaden.
– Men det vet vi inte ännu eftersom hela personalen inte hunnit analysera sina lönekvitton. Men läget är väldigt lugnt nu, och vi har inte någon lång processkö heller för att rätta till problem.
– Vi är positivt överraskade över resultatet.

ANDRA LÄSER