Fler raseborgare erbjuds screening

Raseborgs social- och hälsovårdsnämnd har godkänt ett förslag från HUS-Lab om att staden ska uppdatera sitt program för screening av livmoderhalscancer.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts förslag går ut på att utöka screeningen att gälla två nya åldersgrupper, nämligen 25-åringar och 65-åringar. Det innebär att kallelse skickas till nio åldersgrupper varje år i stället för till sju som nu. I dagsläget kallas 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- och 60-åringar till screening.
Man strävar samtidigt efter att öka deltagandet eftersom ungefär 30 procent som kallas uteblir från undersökningen. Förstadier till cancer har visat sig vara vanligare i den befolkningsgrupp som uteblir från testerna. En påminnelse ska därför skickas till dem som uteblir vid första kallelsen.

Möjligt testa hemma

Nytt från nästa år är att de som fortfarande uteblir får en möjlighet att hemma ta ett så kallat HPV-test för humant papillomvirus och posta det till Huslab.
På dem som testas på laboratoriet tas ett cellprov samtidigt som de testas för papillomviruset. Cellprovet analyseras endast om HPV-testet visar på avvikelser. För 25-åringarna ska cellprovet dock vara det primära testet.
2017 deltog 1 287 kvinnor i screeningen i Raseborg, vilket är 71 procent av de kallade. Totalkostnaden var 24 000 euro. Med två åldersgrupper till kommer en ökning på cirka 29 procent, eller knappt 7 000 euro. Om man dessutom lyckas öka deltagandet från 71 till 80 procent blir totalkostnaden drygt 34 000 euro i Raseborg.
Social- och hälsovårdsnämnden möttes i torsdags.
ANDRA LÄSER