Valhörnan: Hållbar ekonomi det enda rättvisa mot kommande generationer

19.03.2023 16:11
Vår ekonomi behöver vara hållbar för att finansiera vårt nordiska välfärdssamhälle. Vårt beslutsfattande måste vara långsiktigt, allting annat är orättvist mot kommande generationer. Vi måste satsa på höjd sysselsättningsgrad och tillväxt framom höjda skatter.
Befolkningen i Finland åldras och födelsetalen sjunker. För Finland är det en ödesfråga att vi har tillräckligt många människor på arbetsmarknaden, vi kan alltså inte endast tala om sysselsättningsgraden utan det måste även finnas tillräckligt många människor att sysselsätta.
Finland ska vara attraktivt för företagare och arbete främjas. Verksamhetsförutsättningarna för företagare ska vara goda och det ska alltid löna sig att arbeta. Vi ska investera i utbildning och forskning. För att upprätthålla de offentliga tjänsterna och ha ett fungerande näringsliv behöver vi invandring. Behovsprövningen av utländsk arbetskraft behöver slopas.
Anita Westerholm, SFP

Valhörna

Inför riksdagsvalet den 2 april 2023 publicerar VN kandidaternas insändare enbart i debattsidans "valhörna".
Texten får bestå av maximalt 900 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande valevenemang eller webbsidor och undertecknas med kandidaternas namn, partitillhörighet och valkrets. Fullständiga telefon- och adressuppgifter ska bifogas. 
Antalet inlägg per kandidat är begränsat till tre. Endast en undertecknare per text. Valhörnan öppnas den 6 mars och publiceras sista gången tisdagen den 28 mars. VN kan inte garantera att alla inlägg ryms med. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och refusera texterna. 
Upprop för eller emot enskilda kandidater eller partier publiceras inte. Annat debattmaterial av skribenter som inte är kandidater behandlas som vanliga insändare. 
Bidragen sänds till VN:s debattredaktion: debatt@vastranyland.fi eller Västra Nyland/Debatt, Pb 26, 10 601 Ekenäs, märkta Valhörnan.

ANDRA LÄSER