Det lönar sig att bevara välfärdsstaten

Den bästa garantin för finansieringen av en välfärdsstat är en stabil och växande sysselsättning.

08.02.2019 05:43
Den nordiska välfärdsstaten är globalt sett en otrolig framgångshistoria. I det export- och konsumtionsstyrda ekonomiska meningsutbytet glömmer man trots det ofta bort att investeringar i intellektuellt kapital är ett villkor för en framgångsrik framtid och för allt nytt – också för ekonomiska innovationer. Detta betyder satsning på utbildning, forskning, kunnande och på människan själv.

ANDRA LÄSER