Saneringsarbete pågår hela hösten i Hangö - del av Kadermogatan stängd en dryg månad

Sedan i går är trafiken tillfälligt avstängd på Kadermogatan mellan Näckensgränd och Styrmansgatan i Hangö. Orsaken är ett saneringsarbete. 

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
28.09.2022 13:11
Hangö stad meddelar på sin webbsida att Hangö Vatten sanerar vatten- och avloppsnätet på Styrmansgatan, mellan Halmstadsgatan och Kadermogatan samt på Kadermogatan, mellan Styrmansgatan och Näckensgränd. Arbetet pågår mellan september och december. I samband med arbetena förnyas tomtanslutningarna på gatuområdet. 
K.Jousmaa Ab är entreprenör. Efteråt förnyar Hangö stads kommuntekniska avdelning grönområden och asfaltbeläggningen, meddelar staden. 
Sedan den 27 september är trafiken tillfälligt avstängd på Kadermogatan mellan Näckensgränd och Styrmansgatan. Stängningen är ett faktum cirka en månad och i stället används Prästögatan som omfartsväg. Gångbanan kan användas arbetet till trots, skriver staden. 

ANDRA LÄSER