Insändare: VNF svarar Teaterhögskolans trio

16.01.2023 14:25
Professor Aune Kallinen och lektorerna Stina Engström och Tom Rejström från Teaterhögskolan kommenterar Västra Nylands folkhögskolas utbildningsutbud i en insändare i Hufvudstadsbladet och Västra Nyland den 13.1. Tyvärr drar trion förhastade slutsatser i de frågor texten behandlar. Beslutet att lägga ner scenkonstlinjen Perform har inget samband med att skolan utvecklar nya linjer. Trion lyfter upp att VNF annonserat efter pedagoger till en Cosplaylinje, men skolan introducerar dessutom två andra linjer för läsåret 2023–24; UT och Backpacking.
Beslutet att lägga ner Perform bottnar i ett fatalt för litet antal sökande, under många år. Trots idogt marknadsförande och anställande av intressanta pedagoger för linjen.
Beslutet om att lägga ner Perform togs inte lättvindigt och var ingalunda lätt att fatta. Men i detta läge var beslutet ofrånkomligt.
Då Teaterhögskolan på detta sätt värnar om teaterutbildning inom den fria bildningen, vilket VNF finner mycket positivt, inbjuder VNF härmed trion från Teaterhögskolan till diskussioner om ett samarbete kring en teaterutbildning som kunde tänkas återuppstå i framtiden.
Henrik Grönroos, rektor VNF