12 000 rekryter inleder sin tjänstgöring – 800 kommer till Nylands brigad

I dag inleder cirka 1 800 rekryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad i Ekenäs och vid Kustbrigaden Kyrkslätt. Coronaviruset kommer att påverka rekryternas vardag.

Det börjar. I dag inleder 12 000 rekryter sin tjänstgöring.
På måndagen inleder 800 rekryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad i Ekenäs. På amma gång hälsar Kustbrigaden, som verkar i Obbnäs i Kyrkslätt, cirka tusen rekryter välkomna. Marinen utbildar årligen drygt 3 200 beväringar. Kontingent 2/20 inleder sin tjänstgöring enligt Försvarsmaktens coronavirusrestriktioner. De nya rekryterna delas genast in i tre avdelningar. Dock tjänstgör alla åtminstone den första veckan och efter det gäller det rotationssystem som även användes under våren.