Aktia stänger eller säljer flera kontor i Västnyland

Aktias bankkontor i Hangö, Ekenäs och Ingå kommer antingen att slås ihop med andra kontor eller säljas till en annan aktör. 92 arbetsuppgifter dras in, 50 personer erbjuds andra uppgifter.

– Vi utreder möjligheten att sälja verksamheten till en annan aktör, säger vice verkställande direktör Carola Nilsson.
Vad det innebär vill hon inte kommentera närmare, inte heller vill hon svara på en fråga om när utredningen blir klar. Nilsson svarar inte heller på frågan ifall Aktia förhandlar med någon viss aktör eller har flera möjligheter.

Vad innebär det för kunderna om verksamheten säljs till en annan aktör?

– Vi kommenterar sen när vi har någonting mera att berätta.
Ifall kontoren slås ihop med andra kontor betyder det att bankkontoren på vissa orter stängs och Aktias bankkontor blir färre än de är i dag. Också kontoret i Lojo hör till dem som ska slås ihop med andra kontor. Totalt 18 av 32 bankkontor i Svenskfinland berörs av ändringarna.
– Det här är en del av vår nya servicemodell där vi flexibelt kan träffa kunden på många olika sätt. Mötesplatserna blir annorlunda. Samtidigt utvecklar vi våra digitala tjänster, säger Nilsson.
– Jag vill också påminna om att vi har ett brett samarbete med K-butiker, där alla våra kunder kan lyfta pengar i kassan, och ett brett nätverk med automater.
Aktias samarbetsförhandlingar avslutades i dag. Enligt banken ligger förändrat kundbeteende bakom behoven av förnyelse inom banken.