Skarpt genomtänkt i en drömlik värld

Julien Menands utställning är väl genomtänkt. Han bjuder på en disig och drömlik värld. Det kräver att åskådaren stannar till och söker efter narrativet i bilden.

Verken är upphängda i små grupperingar, med en story som betraktaren själv får luska ut.
Laura Lundström
27.05.2021 09:03
Fotografen Julien Menand är född och utbildad i Frankrike, men bor och arbetar numera i Berlin. Han besökte Finland hösten 2019 under en sex veckors residensperiod i Ekenäs. De flesta av fotografierna i utställningen på Fotocentrum Raseborg är tagna i Finland.