Tycker du att EU suger?

Jag tror att vi i Finland har en förmåga att blicka framåt och inse vårt eget bästa, både lokalt och i ett globalt perspektiv.

EU-parlamentet har nyligen gått in för att förbjuda vissa engångsprodukter av plast, inklusive sugrör. Detta för att beslutsfattarna i EU vill minska mängden plast som vi sprider omkring oss i naturen. Faktum är att vi skräpar ner och förorenar vår omgivning och natur alltför mycket.
Därtill finns det stora förväntningar på att nya tekniska och ekonomiska lösningar inom bio- och cirkulärekonomin kommer att ge oss en hållbar utveckling, hållbara energialternativ, befria oss från den fossila råoljan, bidra till en sund miljömedvetenhet samt lösa våra klimatproblem. Är det här beslutet början på en revolution som realiserar bio- och cirkulärekonomin i vår vardag och löser våra miljöproblem?
Vad säger skeptikerna? En del av dem föreslår att vi bara behöver rycka på axlarna och konstatera att det fixar sig, av sig själv. En del tycker att vi kan hoppa över biorevolutionen och övergå direkt till nästa modetrend. Eller ännu hellre, fortsätta på samma sätt som vi alltid har gjort. Å andra sidan säger de mera miljömedvetna medborgargrupperna att det är nu det gäller, nu eller aldrig. Det är nu som vi måste göra något för att hinna rädda vår planet. Vem skall man tro på?
Jag anser att en vanlig EU-medborgare inte klarar av att hålla koll på alla ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga begrepp och koncept som en hållbar bio- och cirkulärekonomi bygger på. Ett klart och enkelt budskap drunknar i informationsöverflödet som vi befinner oss i. Medierna överöser oss konstant med notiser och inslag från när och fjärran om klimatförändring, fossila bränslen, koldioxidutsläpp och flytande öar av plastavfall i oceanerna. Vad skall man tro på?
EU-parlamentet har fattat ett beslut att vi skall sluta konsumera plastföremål, däribland sugrör, om vi har mera hållbara och miljövänliga lösningar. Därtill kommer man att begränsa användningen av andra plastföremål, som vissa mat- och dryckesförpackningar och införa ett bredare producentansvar.
Har det här beslutet någon betydelse? Jo, det har det. Jag tycker det är strongt att politikerna i Bryssel vågar visa åt vilket håll vi skall vrida utvecklingen. Forskarna inom bio- och cirkulärekonomi har redan en tid frågat sig hur man skall komma vidare. För det finns många lösningar på miljöproblemen.
Vi forskare har faktiskt så många lösningar att vi inte alltid har ett svar på vad man skall göra härnäst. Flera politiska beslut och olika styrningsmekanismer behövs och är ett måste. Självklart hoppas jag att besluten också på nationell nivå skall föra oss i rätt riktning. Jag tror att vi i Finland har en förmåga att blicka framåt och inse vårt eget bästa, både lokalt och i ett globalt perspektiv. Det är EU som har visat oss vägen som vi kan vandra tillsammans.
ANDRA LÄSER