Bristfälligt omdöme

Lyxjakter är sällsynta i finländska sammanhang.

Båt- och motorcykelägarna har med fog varit förbannade de senaste veckorna. Regeringens planer att införa en ny skatt, som skulle ha berört alla motorcyklar och fritidsbåtar, var bevis på ett totalt bristfälligt omdöme och dålig beredning.

Sannfinländarnas ordförande Timo Soini målade upp båtägarna som lyxfinländare och gav en helt felaktig bild av att det skulle ha handlat om att beskatta lyxvaror och bara rika finländare. Som vi vet är både båt- och motorcykelbeståndet i Finland rätt gammalt och anspråkslöst. De båtar som finns i båtregistret är i genomsnitt värda långt under 10 000 euro och medelåldern på båtarna är 23 år. De flesta som äger en båt använder den till fritidsfiske eller stugresor. Lyxjakter är sällsynta i finländska sammanhang.

Våra klimatförhållanden är sådana att båtar kan användas under en kort period under sommarmånaderna – skatterna skulle ändå ha gällt året om. För dem som har flera motorcyklar, och har det som hobby, skulle prislappen ha blivit löjligt stor. Experternas kalkyleringar bevisade att motorcykel- eller båtskatten inte skulle ha hämtat in betydande summor. Vår granne Sverige – som dessutom har ett mycket större båtbestånd – har redan tidigare avskaffat båtskatten eftersom den varit ineffektiv. Regeringens optimistiska uppskattningar gick ut på att få in 17 miljoner euro med båtskatten och 25 miljoner euro med motorcykelskatten, sammanlagt 42 miljoner euro. Efter att regeringen nu efter högljudda protester såväl från medborgarna som från oss i oppositionen nu har skrinlagt sina planer på att ålägga båt- och motorcykelägarna extra skatter betyder det att regeringen ännu måste fundera ut varifrån den försöker samla ihop dessa 42 miljoner euro.

Det finns flera alternativ som är mindre orättvisa, är ekonomiskt mera förståndiga och skapar mindre problem för enskilda finländare. Tidigare har regeringen bestämt att skänka 59 miljoner euro årligen till de människor som får ett miljonarv. Den här skatterean på sådana arv betyder till exempel att någon som ärver en bostad värd två miljoner euro i år betalar 50 000 euro mindre i skatt än i fjol. Det här tycker regeringen vi har råd med. Eller om regeringen inte vill avskaffa denna skatterea kunde den göra lika som man gör i Danmark och Sverige, det vill säga införa en skatt för finansmarknaderna. Införandet av en liknande skatt i Finland skulle hämta 230 miljoner euro i statskassan.

Beskattningen handlar alltid om värdeval.

ANDRA LÄSER