Stallörsparkens nya detaljplan godkändes av fullmäktige efter en process på fem år

Raseborgs fullmäktige har godkänt den nya detaljplanen för Stallörsparken och delar av Norra hamnen i Ekenäs. Det innebär bland annat att Nicke och Jan-Olof Björkqvist äntligen kan gå vidare med sina planer för att totalförnya hamnterrassen Baywatch.

Stallörsparken, här sedd från Västvallen, har en ny detaljplan. Raseborgs fullmäktige godkände detaljplanen i måndags.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
01.03.2023 06:00 UPPDATERAD 02.03.2023 08:50
För ganska exakt fem år sedan godkände stadsstyrelsen i Raseborg två föravtal om försäljning av två fastigheter i Norra hamnen i Ekenäs. Det var med företagarna bakom Ab Alba i Ekenäs och Ekenäs Gästhamn Ab som föravtalen ingicks.
I den vevan initierades en detaljplaneändring för Stallörsparken och delar av Norra hamnen och den processen har pågått sedan dess. I måndags satte fullmäktige punkt då man godkände Stallörsparkens nya detaljplan. Planområdet är cirka nio hektar stort.
– Jag skulle säga att det är ett hälsosamt tecken att det tagit så pass länge då området är av stor betydelse för både invånare och turister i staden. Vi har haft en handfull versioner till påseende. Både invånare och myndigheter har fått komma med synpunkter, svarar stadsarkitekt Johanna Backas, som inte själv varit med sedan starten, hon började på sin post i december 2020.

ANDRA LÄSER