Kyrkslätts och Esbos obeslutsamhet om tågdepå kan försena järnvägsbygge

Byggandet av Esbo stadsbana borde inledas nästa höst men Esbo stad och Kyrkslätt kommun har inte ännu enats om var den tillhörande tågdepån ska byggas. Tåginfrastrukturen västerut från Helsingfors behöver uppdateras men så länge beslutet om depån blir liggande lär inget hända. 

Kollektivtrafiken är ett återkommande diskussionsämne  i Västnyland.
Jonathan Fagerholmjonathan.fagerholm@ksfmedia.fi
22.07.2022 17:03 UPPDATERAD 25.07.2022 09:02
Under veckoslutet lyfte journalisten Marja Salonmaa vid HS fram en inte obefogad oro över att den planerade stadsbanan mellan Köklax och Alberga blir försenad. Orsaken är som sagt obeslutsamheten gällande var den nya tågdepån ska placeras. 
Passagerarmängden på närtågen mellan Kyrkslätt, Esbo och Helsingfors har ökad markant under de senaste åren. Därför godkändes år 2015 planerna för en ny stadsbana med en prislappen på 275 miljoner euro. Målet är att tåg ska gå mellan Alberga och Köklax var tionde minut på ett eget spår parallellt med kustbanan. 
Stadsbanan innebär inte bara ett lyft för kollektivtrafiken i Esbo utan även för kollektivtrafiken i Västnyland. I och med det här projektet frigörs det spår för tågtrafik till Kyrkslätt, Sjundeå och Karis. 
Den nya tågtrafiken kräver naturligt nog nya tåg vilket i sin tur kräver en ny tågdepå och det är här skon klämmer. Trafikledsverket föreslog, i sin utredning år 2019, att depån byggs i Bobäck, Getbergen eller Mankby. Reaktionerna på det här blev starka.  Lokalbefolkningen i områdena ansåg att en stor och bullig depå förstör landskapet. Inte heller har lokalpolitikerna i Kyrkslätt eller Esbo varit nöjda med placeringen. 

Vad säger politikerna?

Kommunstyrelsens ordförande i Ingå Henrik Wickström (SFP)har länge arbetat för att kollektivtrafiken ska förbättras i Västnyland och hoppas att problemen kring stadsbanan löser sig. 
– Just är tågbanan i Esbo en flaskhals som förhalar trafiken västerut. Min förhoppning är att elektrifieringen av tågbanan mellan Hangö-Hyvinge kombinerat med bygget av stadsbanan ger kollektivtrafiken i hela regionen ett lyft. Min vision är att tåg stannar oftare vid stationerna i Kyrkslätt, Sjundeå, Karis och Ekenäs. Jag hoppas också att tågstationen i Ingå öppnas igen, säger Wickström. 
Hannu Valtanen (Samlingspartiet) är kommunalpolitiker i Kyrkslätt anser att både Mankby och Bobäck är en dålig placering för depån. I en insändare i HS motiverar han sin åsikt med att byggprojektet skulle hota ekosystemet i Esboviken och förstöra kulturlandskapet i Bobäck-Mankby. 
Fullmäktigeordförande i Kyrkslätt Anders Adlercreutz  (SFP)är också inne på samma spår som Valtanen. 
– Området Bobäck-Mankby är inte lämpad för en stor depå. Det är en ståndpunkt som vi haft länge inom kommunen och den har inte ändras. En alternativ byggplats måste hittas så snabbt som möjligt för att få en lösning på problemet. 
Alla är ändå överens om att stadsbanan mellan Köklax och Alberg behövs och att det är viktigt att byggandet kommer igång. 

ANDRA LÄSER