40 procent av jordbrukarna oroade för bränder

Yngre jordbrukare är mer oroade för eldsvådor än äldre. Det kan bero på att äldre jordbrukare har mer erfarenhet.

Jordbruk är överrepresenterade i brandstatistiken, uppger försäkringsbolaget Lokal-Tapiola.
Två av fem jordbrukare i Finland är oroliga för sin gårds brandsäkerhet, visar en undersökning av försäkringsbolaget Lokal-Tapiola. Jordbrukarna uppger även att de vidtagit åtgärder för att förbättra säkerheten på sin gård.
Enligt försäkringsbolaget är jordbruk klart överrepresenterade i brandstatistiken. Under fjolåret fram till november hade försäkringsbolaget fattat beslut om att ersätta brandskador på över 100 000 euro till trettio jordbruk. Året innan ersattes skador på över 50 000 euro till 44 jordbruk.
"Eldsvådor som sker på jordbruk tenderar att bli dyra. En av orsakerna är att avstånden på landsbygden är långa och det dröjer länge innan brandkåren kommer fram. Små "nära ögat-bränder" är också vanliga", säger Lokal-Tapiolas utvecklingschef Teppo Raininko i ett pressmeddelande.
Överlag är jordbrukarna ändå rätt säkra på sina släckningskunskaper. Var femte jordbrukare vet med säkerhet hur man släcker en brand och mer än hälften är rätt säkra på saken. Nästan en tredjedel har också praktisk erfarenhet av släckningsarbete.
Yngre jordbrukare känner sig mindre säkra på sina släckningskunskaper än äldre jordbrukare. De yngre har också mindre erfarenhet av det.

ANDRA LÄSER